Емилија Стојанов, дипломиран машински инженер од Струмица

Повеќе...